Po půl roce

Konečně dorazily výjimky z prodeje CITES. Želvy jsou konečně k odběru zájemcům. Pouze do dobrých rukou.