Rozdělení dle velikosti

Před koncem roku 2018 jsme přistoupili k rozdělení odchovávaných želv do dvou ubikací podle velikosti tak, aby menší jedinci nebyli utlačováni většími sourozenci 🙂